Felanmälan

Här kan du göra en felanmälan

Felanmälningar kan anmälas via mail (vid akuta ärenden ring). Vår ambition är att alla felanmälningar ska åtgärdas så snart som möjligt.

Felanmälan

Felanmälan via mail i första hand: fela@Norrkallan.se

Vid akuta ärenden ring 0935 – 222 21 Öppet dygnet runt!


Anmäl fel så snart du upptäcker dem
Du är skyldig att anmäla alla fel och brister som uppstår i din bostad eller lokal. Kontrollera exempelvis regelbundet så att inte elementen läcker. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.


Ohyra/skadeinsekter
Norrkällan har avtal med Anticimex för bekämpning av skadedjur. Vid upptäckt av skadedjur ber vi er omgående kontakta oss för bekämpningsåtgärder så att inte ohyran sprider sig.


Jouren åker ut vid fara för fastighet eller person.
Till detta räknas t.ex. elfel, vattenläckage, större avloppsstopp och trasiga fönster.
Om du som hyresgäst ringer ut jouren i ett ej akut ärende kommer du att debiteras kostnaden för denna utryckning.